Reklamační řád

 

Před odesláním zboží na reklamaci nás prosím nejprve kontaktujte telefonicky na tel. +420 725 484 284 nebo e-mailem: info@forsteel.eu Pokud se jedná o závadu na stroji nebo zařízení, nasměrujeme Vás přímo do externího autorizovaného servisu.

 

Adresa pro zaslání reklamací zboží:

Forsteel Europe s.r.o.

Táborská 398/22

29301 Mladá Boleslav

 

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od přepravce.

Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis.

Pokud není obal poškozen, doporučujeme ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno.

Pokud ano, je povinnen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce (GLS / Toptrans / PPL / pošta).

O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (info@forsteel.eu).

Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají).

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.

Zboží musí být zabaleno v originálním obalu (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14.den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou.

Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.

Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož je důkazem daňový doklad, případně záruční list. 

Uplatnění reklamace

Klient se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty obrátit přímo na naši provozovnu tel.: +420 725 484 284 a po vzájemné dohodě zaslat zboží  spolu s popisem závady, zpáteční adresou, telefonním kontaktem, případně záručním listem zpět.

Po vyřízení  uznané reklamace Vám bude zboží zasláno na Vaši adresu.

Prosíme  nezasílejte reklamované  zboží na naši adresu na dobírku bez předešlé avizace. Taková zásilka nebude našimi pracovníky přijata.

 

Délka záruční lhůty:

záruka 24 měsíců (pro odběratele s IČ platí záruční lhůta 12 měsíců, není li dohodnuto jinak)

Pro zboží zakoupené v našem obchodě platí záruční lhůta 24 měsíců (pro odběratele s IČ 12 měsíců, není li dohodnuto jinak) a bude uznávána na základě předložení výrobku a prodejního dokladu  /případně záručního listu/

 

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.4.2011 a platí na území České a Slovenské republiky.

Podléhá legislativě Občanského zákoníku, zákazník je povinnen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.